Mer än en snilleblixt – Vissa ting blir så starkt förknippade med en tid att de blir tidlösa. Detta gäller i hög grad för nisse strinnings hylla string. Det kan tyckas märkligt att något så enkelt och oansenligt som denna lilla nätta, lätta hylla med sina tunna gavlar blivit en av 1900-talets främsta designikoner.
Rita din egen stringhylla här!

string01