Jensen

Tanken att utveckla en grill som gör allt, härrörde som en blandning av irritation att det skulle vara så svårt att grilla med kol, och ett resultat att allt fler köper både en kol och en gasgrill. Idag designas, utvecklas och produceras JensenGrill i Danmark. Detta säkerställer en dynamisk innovativ lokal miljö där bra idéer är födda lätt verifierbara och hamnar som nya och spännande produkter.

Detta säkerställer en dynamisk innovativ lokal miljö där bra idéer är födda lätt verifierbara och hamnar som nya och spännande produkter.

Läs mer
jensengrill03